หวีผม เพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันจุดมุ่งหมายในการหวีผม มักมุ่งเน้นเพื่อให้เส้นผมมีระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะรุงรัง ทำให้ดูสวยงามเป็นสำคัญ ภูมิปัญญาโบราณของแพทย์จีนให้ความสำคัญเกี่ยวกับหนังศีรษะ ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งให้อาหารกับเส้นผม ความหมายและหลักการ “หวีผมเพื่อสุขภาพ” อุปกรณ์ หวีผมเพื่อสุขภาพจะต้องใช้หวีที่ทำด้วยไม้เท่านั้น (สมัยโบราณนิยมไม้ของต้นท้อ) ห้ามใช้หวีพลาสติก หรือหวีที่ทำด้วยโลหะ

เวลาที่ควรหวี หลังตื่นนอนตอนเช้า หลังตอนพักเที่ยง ก่อนนอนกลางคืน
วีธีการหวี หวีจากบริเวณหน้าผากผ่านกึ่งกลางศีรษะมาที่ท้ายทอย เริ่มต้นใหม่ ให้หวี 20-30 ครั้งต่อนาที ช้าๆ แล้วค่อยเพิ่มความถี่ เร็วขึ้นกำลังที่ใช้ปานกลางพอเหมาะ ไม่ขูดรุนแรงจนผิวหนังถลอก หวีเพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3-5 นาที หวีเพื่อการรักษาโรค วันละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 5-10 นาที เทคนิคแรงกว่าปกติเล็กน้อย ถ้าไม่มีหวีใช้นิ้วแทนหวี ความสำคัญ : ส่วนศีรษะอุดมสมบูรณ์ด้วยเลือดเส้นประสาทมาหล่อเลี้ยงมีมากมาย มีจุดฝังเข็มจำนวนมาก เป็นที่บรรจบกันของเส้นลมปราณหยางจำนวนมาก มีความสัมพันธ์กับการไหลเวียนเลือดในสมองไม่ว่าจะเป็นสมองส่วนเปลือก สมองส่วนกลาง สมองเล็ก ต่อมใต้สมอง เป็นต้น ซึ่งควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth